Parcie a ciśnienie:
Ciecze (np. denaturat, woda) i gazy (np. powietrze) wywierają _________ na ścianki naczynia i na ciała w nich zanurzone. Siłę tę nazywa się_________, jest ona zawsze skierowana__________(równolegle, prostopadle) do powierzchni, na którą działa. Wielkością uzyskaną w wyniku podzielenia wartości parcia (inaczej _______ ______) przez pole powierzchni, na którą działa, jest __________. Jego jednostką jest_________. Można je wyrazić przez jednostki podstawowe: 1Pa=________.


Uzupełnijcie i jak umiecie to rozwiążcie następne zadania z tematu Siła nacisku na podłoże. Parcie a ciśnienie! Książka Spotkania z fizyką zeszyt ćwiczeń dla 1gimnazjum..... Bardzo proszę o rozwiązanie tego tematu :)

1

Odpowiedzi

2010-02-13T17:49:32+01:00
Ciecze (np. denaturat, woda) i gazy (np. powietrze) wywierają "nacisk" na ścianki naczynia i na ciała w nich zanurzone. Siłę tę nazywa się "ciśnieniem" . , jest ona zawsze skierowana "prostopadle" (równolegle, prostopadle) do powierzchni, na którą działa. Wielkością uzyskaną w wyniku podzielenia wartości parcia (inaczej "siła nacisku") przez pole powierzchni, na którą działa, jest "ciśnienie".Jego jednostką jest "pascal". Można je wyrazić przez jednostki podstawowe: 1Pa="(N/m²)".
91 4 91