Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T13:41:17+01:00
1) ab iloczyn a i b
, ½d²= jedna druga d do kwadratu
, ½(a-b)×h= jedna druga różnicy a i b razy h
, ah=iloczyn a i h
, ½d₁d₂= jedna druga iloczynu d1 i d2
, abh= iloczyn a b h
, ⅓abh=jedna trzecia iloczynu a b h
, a+b÷a-b= suma a i b podzielona przez a minus b
, (c-d)²=kwadrat różnicy c i d
, a²+b²=suma kwadratów a i b
, √ab=pierwiastek iloczynu a i b
, √a-√3÷3=pierwiastek a minus iloraz pierwiastka z 3 i liczby 3