Nowa era chemia 1gimnazjum.
zad.37 str.58

Ustal nazwy pierwiastków chemicznych na podstawie podanych informacji.
a) należy do okresu 4. i jest berylowcem -..........
b)ma liczbę atomową 32- ...............
c)leży w grupie 17. i w okresie 4. - ..............
d)helowiec o masie atomowej 131 u -...........

zad.38
Podaj nazwy pierwiastków chemicznych, które wchodzą w skład związków chemicznych o następującej budowie: CD3 i AB2. Wykorzystaj podane informacje:
- atom pierwiastka C ma 13 protonów,
- atom pierwiastka D ma 16 elektronów,
- atom pierwiastka A leży w 5. okresie i ma 2 elektrony walencyjne,
- atom pierwiastka B ma liczbę Z równą 17.

A........, B........, C........, D........

zad.43 str.60
Na podstawie położenia w układzie okresowym wymienionych pierwiastków chemicznych podaj wszystkie informacje o ich atomach i narysuj uproszczony model każdego z nich.

Sód-................

Krzem-..............

Brom-................

Proszę o pomoc i z góry dziękuje.

1

Odpowiedzi

2010-02-13T13:45:43+01:00
Zad.37
a) należy do okresu 4. i jest berylowcem -wapń
b)ma liczbę atomową 32- german
c)leży w grupie 17. i w okresie 4. - brom
d)helowiec o masie atomowej 131 u -ksenon

zad.38
- atom pierwiastka C ma 13 protonów,
- atom pierwiastka D ma 16 elektronów,
- atom pierwiastka A leży w 5. okresie i ma 2 elektrony walencyjne,
- atom pierwiastka B ma liczbę Z równą 17.

A stront - Sr, B chlor - Cl, C glin - Al., D siarka - S

zad.43
Sód - 11 p⁺; 11 e⁻ ; 12 n⁰ ; 3 powłoki elektronowe; 1 elektron walencyjny
Krzem -14 p⁺; 14 e⁻ ; 14 n⁰ ; 3 powłoki elektronowe; 4 elektrony walencyjne
Brom - 35 p⁺; 35 e⁻ ; 45 n⁰ ; 4 powłoki elektronowe; 7 elektronów walencyjnych
41 4 41