Odpowiedzi

2010-02-13T13:48:05+01:00
Dane:
p = 500 Pa
m = 10 kg
g = 10[m/s²]
Rozw.:
p = F/s
F = m × g
p = m × g / s
s = m × g /p = 10 kg × 10[m/s²] / 500 [N/m²] = 0,2 m²
2010-02-13T13:52:32+01:00
Witaj
dane: p=500Pa, m=10kg
szukane: S

p = F/S F = mg
p = mg/S
S =mg/p = 10m/s2*10kg/500N/m2 = 0,2m2

Powierzcnia styku wynosi 0,2 m2,