Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T17:46:27+01:00
Dane
Gliceryna chłodna
t1=10*C
t3=100*C
∆t1=(t3-t1) = 100*C - 10*C =90*C
Gliceryna gorąca
m2=0,4 kg
t2=150*C
t3=100*C
∆t2=(t2-t3)=150*C - 100*C = 50*C
Obliczyć
m1=?

Korzystamy z bilansu cieplnego, który mówi, że ilość ciepła pobranego = ilości ciepła oddanego
Q1=Q2
w naszym przypadku ciepło pobiera gliceryna chłodna co oznaczymy przez Q1
Q1=m1*cg*∆t1
oddaje gliceryna gorąca Q2
Q2=m2*cg*∆t2
Q1=Q2
m1*cg*∆t1=m2*cg*∆t2 dzielimy obustronnie przez cg i otrzymujemy
m1*∆t1=m2*∆t2 z tego wyliczamy m1
m1=m2*∆t2/∆t1
m1=0,4*50/90
m1=0,22 kg
Odpowiedź
Początkowa masa gliceryny wynosi 0,22 kg