1.Zestaw pierwiastki i związki tak,aby ilustrowały przebieg reakcji chemicznych wodoru z innymi substratami.

SUBSTRATY:
-siarka
-chlor
-azot
-fosfor
-tlen
-węgiel
-tlenek miedzi
PRODUKTY:
-miedz
-chlorowodór
-woda
-metan
-siarkowodór
-fosforowodór
-amoniak
-woda

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T14:00:04+01:00
Siarka + wodór = siarkowodór
chlor + wodór = chlorowodór
wodór + tlen = woda
wodór + azot = amoniak
węgiel + wodór = metan
fosfor + wodór = fosforowodór
tlenek miedzi + wodór = miedź + woda