Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty:
a) (0;0) i (-1;4)
b)(0,5; -5) i (0;0)
c) (0;0) i (⅔;6)
d) (-2;-2) i (0;0)
e) (0;0) i (4; -½)
f) (5;10) i (0;0)

wiem, że mało punktów ale więcej nie miałem xd....pomóżcie PLX! xDDD

1

Odpowiedzi

2010-02-13T19:30:46+01:00
(0,0)(-1,4) y=ax+b 0=a×0+b b=0 4=a×(-1)+b 4=a×(-1)+0 -a=4 /÷ (-1) a=-4 y=-4x (0,5;-5)(0;0) -5=a×0,5+b 0=a×0+b -5=0,5a a=-10 y=-10x (0;0)(⅔;6) b=0 6=a×⅔+0 ⅔×a=6 a=6׳/² a=9 y=9x (-2;-2)(0;0) b=0 -2=a×(-2)+0 -2a=-2 a=1 y=x (0;0)(4;-½) b=0 -½=a×4+0 4a=-½ a=4×(-2) a=-8 y=-8x (5;10)(0;0) b=0 10=5a+0 5a=10 a=2 y=2x
1 1 1