Znając mase czasteczkowa podaj nazwy pierwiastkow chemicznych oznaczonych litera E w podanych zwiazkach chemicznych napisz wzory sumaryczne tych zwiazkow chemicznych
a)meo2=44u
b)meo3=80u
c)me2o3=160u
d)mfe2e3=208u
e)meoh=40u
f)mna2eo3=106u
g)mh4e2o7=178u
h)me(oh)3=78u
i)mca3(eo4)2=310u

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T14:25:01+01:00
A)mEO2=44u
1*mE +2*16u = 44u
mE =12u E -węgiel - C
CO2
b)mEO3=80u
1*mE +3*16u = 80u
mE = 32 u E - siarka - S
SO3
c)mE2O3=160u
2*mE +3*16u = 160u
mE = 56 u E - żelazo - Fe
Fe2O3
d)mFe2E3=208u
2*56 +3*mE = 208u
mE = 32 u E - siarka - S
Fe2S3
e)mEOH=40u
1*mE +1*16u +1*1u = 40u
mE = 23 u E - sód- Na
NaOH
f)mNa2EO3=106u
2*23u+1*mE+3*16u = 106u
mE = 12u E - węgiel - C
g)mH4E2O7=178u
4*1u+2*mE + 7*16u =178u
mE = 31u E - fosfor - P
H4P2O7
h)mE(OH)3=78u
mE + 3*16u + 3*1u = 78u
mE =27u E - glin -Al
Al(OH)3
i)mCa3(EO4)2=310u
3*40u+2*mE +8*16u =310u
mE = 31u E - fosfor - P
31 4 31
Dzięki
nic nie idzie zrozumieć co za gówno!!!!