Zad.1
Wymienione elementy przyporządkuj odpowiednim oknom tabeli, wpisując właściwe litery.
a) uprzywilejowanie stanu pierwszego i drugiego
b) zniesienie ciężarów na rzecz dworu
c) uchwalenie konstytucji
d) dążenie do zniesienia abslolutyzmu
e) republika
f) ucisk chłopów i ludu miejskiego
g) władza bogatej burżuazji
h) prawa wyborcze zależne od cenzusu majątkowego
i) podział na lewicę i prawicę w parlamencie
j) nadmierne podatki

------------------------------------------------------------------
przyczyny rewolucji
------------------------------------------------------------------
skutki rewolucji
------------------------------------------------------------------

Zad.2
Odpowiedz na pytania.
a) Dlaczego obywatele Stanów Zjednoczonych obchodzą święto narodowe 4 lipca?
..................................................................
b) Dlaczego Francuzki świętują w dniu 14 lipca?
..................................................................

Zad.3
Uzupełnij tekst.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych wprowadzała władzę ustawodawczą, którą sprawował ........................... . Władza wykonawcza należała do ..................... wybieranego na 4 lata.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T14:42:05+01:00
Zadanie 1:
Przyczyny rewolucji:a,d,f,g,h,j
Skutki rewolucji:b,c,e,i,
Zadanie 2:
a) jest to dzień w którym została ogłoszona przez Amerykanów Deklaracja Niepodległości, która uniezależniała państwo amerykańskie od Wielkiej Brytanii.
b) jest to data zburzenia Bastylii, jednego z najcięższych więzień francuskich, uznawana również za początek rewolucji francuskiej.
Zadanie3:
prezydent, Kongresu.