Rozwiąż test, a litery przy poprawnych odpowiedziach, czytane kolejno, utworzą hasło - nazwę najpopularniejszego rozpuszczalnika.

a)Która z substancji jest mieszaniną jednorodną?
C. woda z mąką
O. pieprz z solą
W. woda z sokiem
F. siarka z opiłkami żelaza

b)Do której grupy substancji należy kasza wymieszana z solą kuchenną?
O. mieszanin niejednorodnych
G. pierwiastków chemicznych
H. mieszanin jednorodnych
I.związków chemicznych

c)Ktorą metodą można rozdzielić mieszaninę maki z wodą?
P. destylacji
T. krystalizacji
D. sedymentacji
U. za pomocą magnesu

d) Ktorą metodą można rozdzielić składniki ciekłej mieszaniny jednorodnej?
N. za pomocą rozdzielacza
A. destylacji
R. sedymentacji i dekantacji
B. sączenia

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T14:30:24+02:00
W O D A


a) - W
b) - O
c) - D
d) - A
32 4 32
2009-10-12T14:32:00+02:00