Odpowiedzi

2010-02-13T14:16:56+01:00
Ignacy Jan Paderewski ? pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, działacz niepodległościowy, profesor konserwatorium w Warszawie.

? ur. 6 lub 18 listopada 1860 w Kuryłówce na Podolu
? W latach 1872-1878 zdobył wykształcenie w warszawskim Instytucie Muzycznym.
? W 1880 roku poślubił Antoninę Korsakównę.
? W 1881 roku, po śmierci żony, wyjechał doskonalić swój warsztat do Berlina.
? Pierwszy większy sukces odniósł debiutując jako pianista w 1887, a w 1888 roku miał miejsce jego pierwszy duży koncert w Paryżu.
? Wielkim sukcesem okazało się jego pierwsze tourne po Stanach Zjednoczonych w latach 1891-1892.
? Paderewski skomponował swoją jedyną operę (jedyne dzieło sceniczne), Manru, na przełomie stulecia. Jej prapremiera miała miejsce w Dreznie 29 maja 1901.
? Na jego zlecenie w 1908 roku rzeźbiarz Antoni Wiwulski wykonał pomnik upamiętniający zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Grunwaldem.
? Monument został odsłonięty w 1910 roku w Krakowie, w obecności ponad 150 tys. Osób.
? W 1915 założył wraz z Henrykiem Sienkiewiczem w Vevey Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Tego samego roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował swą działalność.
? Później spotkał się z samym prezydentem, któremu w styczniu 1917 roku przekazał memoriał na temat Polski.
? W sierpniu 1917 roku został przedstawicielem na USA Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim na czele.
? 25 grudnia 1918 roku pojawił się w Gdańsku, skąd następnie udał się do Poznania.
? 16 stycznia 1919 roku został premierem, pełniąc również funkcję ministra spraw zagranicznych.
? w grudniu 1919 roku podał się do dymisji.
? Powrócił jednak do kraju w kulminacji wojny polsko-bolszewickiej w r. 1920. Został wysłannikiem rządu polskiego do Ligi Narodów.
? Wkrótce jednak zrezygnował z tej funkcji w 1921 roku.
? W 1922 roku wyjechał ponownie do USA, gdzie powrócił do koncertowania.
? Po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku, Paderewski współtworzył tzw. Front Mores.
? W 1940 roku wyjechał ponownie do USA, aby tam znów prowadzić działalność niepodległościową.
? W roku 1940, mimo podupadającego zdrowia, udał się raz jeszcze do USA, by działać na rzecz Polski.
? Zmarł 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku.
? Jednak w 29 września 1992 roku trumnę z jego prochami sprowadzono do Polski, gdzie spoczęła w podziemiach archikatedry św. Jana w Warszawie.

Front Morges - polityczne porozumienie działaczy stronnictw centrowych zawiązane w szwajcarskim miasteczku Morges w 1936 r. z inicjatywy gen. Władysława Sikorskiego i Ignacego Paderewskiego. Udział w nim wzięli: Józef Haller, Wojciech Korfanty, Karol Popiel. Zamierzali powołać Ignacego Paderewskiego na stanowisko prezydenta, a Wincentego Witosa na stanowisko premiera. Żądali przywrócenia demokracji i zacieśnienia współpracy z Francją. Ich wysiłki skierowane były przeciw sanacji. Porozumienie to nazwano Frontem Morges od nazwy szwajcarskiej miejscowości, w której mieszkał Paderewski i gdzie odbyło się spotkanie założycielskie ugrupowania.
2 1 2