Poniżej wymieniono cechy chlorowodoru, siarkowodoru i dwóch kwasów: chlorowodorowego i siarkowodorowego. Przyporządkuj cechy oznaczone literami odpowiednim kwasom (niektóre cechy są wspólne i mogą się powtarzać). Napisz równania reakcji otrzymywania tych kwasów.
a) kwas beztlenowy
b) ciecz bezbarwna
c) stężony roztwór jest silnie żrący
d) trujący
e) ma ostry i duszący zapach
f) występuje w gazach wulkanicznych i niektórych wodach mineralnych
g) bezbarwny gaz
h) występuje w soku żołądkowym
i) barwi uniwersalny papierek wskaźnikowy na czerwono
j) nad jego stężonym roztworem unosi się biała mgła
k) ma zapach zgniłych jaj
l) roztwór wodny przewodzi prąd elektryczny

Właściwości kwasu chlorowodorowego - ...........................
Równania reakcji - .....................................................
Właściwości kwasu siarkowodorowego- ............................
Równania reakcji - .....................................................

1

Odpowiedzi

A) kwas beztlenowy
b) ciecz bezbarwna
c) stężony roztwór jest silnie żrący
d) trujący
e) ma ostry i duszący zapach
f) występuje w gazach wulkanicznych i niektórych wodach mineralnych
g) bezbarwny gaz
h) występuje w soku żołądkowym
i) barwi uniwersalny papierek wskaźnikowy na czerwono
j) nad jego stężonym roztworem unosi się biała mgła
k) ma zapach zgniłych jaj
l) roztwór wodny przewodzi prąd elektryczny

Właściwości kwasu chlorowodorowego - a, b, c, h, i, j, l
Równania reakcji - H2 + Cl2 → 2HCl
Właściwości kwasu siarkowodorowego- a, d, e, f, g, i, k, l
Równania reakcji - FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S lub Al2S3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S
119 4 119
Polecam zadaniazchemii. pl . Cały temat rozwiązany na jednej stronie 100% dobrze, nie trzeba szukać , łatwa w obsłudze