Oblicz zawartość % węgla (% masowych) w piecu kolejnych alkanach szeregu homologicznego zaczynając od metanu.
Zaznacz w układzie współrzędnych punkty obrazujące zależności procentowej zawartości węgla od ilości atomów w cząsteczkach

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T14:45:34+01:00
Mc C = 12u mc H = 1

Metan CH4 16u - 100% 12u - x x = 12 x 100 : 16 = 75%
Etan C2H6 30u - 100% 24u - x x = 24 x 100 : 30 = 80%
Propan C3H8 44u - 100% 36u - x x = 36 x 100 : 44 ≈ 82%
Butan C4H10 58u - 100% 48u - x x = 48 x 100 :58 ≈ 83%
Pentan C5H12 72u - 100% 60u - x x = 60 x 100 : 72 ≈ 83,3%
1 5 1