Rostrzygnij, czy istnieje taki odcinek o długości a, że można zbudować trójkąt prostokatny, którego najkrótszy bok jest pięciokrotnie dłuższy niż odcinek a, drugi bok jest sześciokrotnie dłuższy niż a,trzeci bok jest siedmiokrotnie dłuższy niż a.Uzasadnij swoją odpowiedz.

2

Odpowiedzi

2010-02-13T14:31:00+01:00
5a-najkrotszy bok
6a-dłuższy bok
7a - najdłuższy bok

a²+b²=c²
25a+36a=49a
61a≠49a
Odp. nie istnieje taki trojkat, poniewaz nie pasuje do tw. Pitagoraasa.
2010-02-13T14:31:17+01:00
Z pitagorasa


odcinek I - 5a
odcinek II - 6a
odcinek III - 7a

przeciwprostokątna to najdłuższy bok

(5a)²+(6a)²≠(7a)²
25a²+36a²≠49a²
61a²≠49a² więc nie istnieje