1. Oblicz

(-3½ - 2) x 4

2. Uzupełnij

-15 i 2/3 - (...) = -10 i 1/3

3. Uzupełnij graf:

Graf w załączniku

4. Oblicz kwadrat liczby -2 i 1/3

5. oblicz
a) -3¼ x 1 1/3
b) -9 1/3 : (-1 5/9)

6. oblicz iloczyn liczb :
a) -2,8 i 0,2
b) -2,25 x -1 1/3

7. Liczbę -35,7 zmiejsz o 2,5, a nastepnie wynik podziel przez -2. Podaj otrzymaną liczbę.

8. Do liczby -2¼ pięć razy dodaj liczbę -3½. Podaj otrzymaną liczbę.

9. Oblicz

a) -4 -|-½| =
b) | -3,7 + 1,5| =

10.Podaj liczbę, którą w poniższym wyrażeniu należy wpisać w miejsce x.
x : (-4,2) = 2

Proszę zróbcie mi to bo jestem słaby z matmy :/

2

Odpowiedzi

2010-02-13T15:21:34+01:00
1. Oblicz

(-3½ - 2) x 4 = - 5 ½ * 4 = - 11/2 * 4 = - 22

2. Uzupełnij

-15 i 2/3 - (-5⅓ ) = -10 i 1/3

3. Uzupełnij graf:
4,2 - 5,1 = - 0,9
-0,9 * 1i 1/9 = - 9/10 * 10/9 = -1

4. Oblicz kwadrat liczby -2 i 1/3
(-2 ⅓ )² = (-7/3)² = 49/9

5. oblicz
a) -3¼ x 1 1/3 = - 13/4 * 4/3 = - 13/4
b) -9 1/3 : (-1 5/9) = (-28/3) * (-9/14) = 6

6. oblicz iloczyn liczb :
a) -2,8 i 0,2 = (-2 i 8/10) * 2/10 = (-28/10) * 2/10 = - 28/50 = - 14/25
b) -2,25 x -1 1/3 = (-2¼) * (-1⅓ ) = (-9/4) * (-4/3) = 3

7. Liczbę -35,7 zmiejsz o 2,5, a nastepnie wynik podziel przez -2. Podaj otrzymaną liczbę.
(- 35,7 - 2,5 ) : (-2) = (-38,2) : (-2) = 19,1

8. Do liczby -2¼ pięć razy dodaj liczbę -3½. Podaj otrzymaną liczbę.

-2¼ + 5 * -3½ = -2¼ + (-17 ½) = - 19 ¾
9. Oblicz

a) -4 -|-½| = - 4 + ½ = -3 ½
b) | -3,7 + 1,5| = - 2,2

10.Podaj liczbę, którą w poniższym wyrażeniu należy wpisać w miejsce x.
x : (-4,2) = 2
x - 2 * (-4,2)
x = - 8,4
2010-02-13T15:49:24+01:00
1. (-3½ - 2) x 4
-5½ x 4 = 22

2. -15⅔- (...) = -10⅓
-x=-10⅓ +15 ⅔
-x=26 /x(-1)
x= -26

3. graf.
pierwsza liczba w pustym polu --> -1,1
druga liczba w pustym polu --> 1 i 1/9


4.
(-2⅓) ²
(-2⅓) x (-2⅓) = 5 i 4/9

5.
a) -3¼ x 1⅓
=-4⅓

b) -9⅓ : (-1i 5/9)
-28/3 : ( -14/9)
-28/3 x (-9/14) = 6

6.
a) -2,8 i 0,2
-2,8 x 0,2= -0,56

b) -2,25 x -1 1/3
-2,¼ x (-1⅓) = 3

7. Liczbę -35,7 zmiejsz o 2,5, a nastepnie wynik podziel przez -2. Podaj otrzymaną liczbę.

-35,7 - 2,5 = -38,2

-38,2 : (-2) =
-38⅕ :(-2/1)
-191/5 x (-½) = 19,1
otrzymana liczba to 19,1

8.Do liczby -2¼ pięć razy dodaj liczbę -3½. Podaj otrzymaną liczbę.

-2¼ + [5 x (-3½)]
-2¼ + (-17½) =
-2¼ - 17 i 2/4 = -19¾
otrzymana liczba to -19¾


9. Oblicz

a) -4 -|-½| =
-4- ½= -4½

b) | -3,7 + 1,5| =