Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T14:38:57+01:00
Jest to sytuacja w jakiej autor stawia postać/cie utworu, w której osoba ta musi wybierać między dwiema równorzędnymi racjami, z których, w tragedii, obie prowadzą do domyślnej katastrofy, jednocześnie nie ma możliwości odsunięcia decyzji na później;

prosze
chyba to to
daj naj ;]
18 4 18
2010-02-13T14:39:14+01:00
Sytuacja konfliktowa jest wtedy, kiedy znajdujący się w niej bohaterowie stają przed wyborem. Niestety każdy wybór jest zły i ściąga na nich niebezpieczeństwo. W takiej właśnie sytuacji znalazła się Antygona z tragedii Sofoklesa. Mogła pochować brata i tym samym uznać prawo boskie czyli sakrum. Naraziłoby ją to na gniew wuja Kreona i karę za pogrzeb, którą była śmierć. Gdyby jednak nie pochowała brata, dręczyłyby ją wyrzuty sumienia i mogłaby ściągnąć na siebie gniew boży.
19 3 19