Co to jest?
1. Wykorzystanie materiału w wyniku wielokrotnych przetworzeń.
2. Organizmy żyjące w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka np. pokrzywa, wróbel.
3. Środowisko życia.
4. Powstawanie życia na ziemi.
5.Drzewo Ojcowskiego Parku Narodowego.
6. Rownowaga w organizmie, przyrodzie.
7. Strefa życia - przestrzeń zamieszkiwana przez organizmy.
8. Substancje przedostające się do środowiska w trakcie hamowania pojazdów silnikowych
9.Chroniona roślina górska
10.Rośliny żyjące w symbiozie z bakteriami brodawkowymi
11. Zespół czynników wpływających na funkcjonowaniu organizmu
12. Grupa organizmów warunkująca przemianę materii w przyrodzie
13. Nazwa rodzajowa drzewa , które jest przykładem reliktu.
14. Zatrzymywanie wody opadowej.
15.Pas zbiorowisk roślinnych izolujących specjalne obiekty np. park krajobrazowy.
16.Głowny emiter ołowiu.
17. Rośliny rosnące na glebach zasobnych w wapń np. oset
18. Duży obszar lądu o jednakowym klimacie charakterystycznej florze i faunie np. tajga , step
19. Współżycie grzyba z roślinami naczyniowymi
20. "CFC"
21. Ogół ptaków danego obszaru.
22. Najbardziej złożona biocenoza lądowa.
23. Wprowadził pojęcie ekologia w 1869 roku
24. Minister środowiska
25. Strefa przejściowa między ekosystemami (las, łąka)
26. Nauka o ochronie środowiska
27. Martwa materia organiczna
28.Nawóz naturalny organiczny
29. Przywracanie stanu pierwotnego środowiska przyrodniczego metodą techniczną i biologiczną.
30. Masowy rozwój glonów w zbiorniku wodnym
31. Rozprzestrzenianie się roślin przy udziale zwierząt

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T15:32:27+01:00
1 recykling
2
3 biocenoza
4
5 dąb
6 homeostaza
7 biotop
8 CO2
9 dziewięcsił bezłodygowy, kosodrzewina
10 rosliny motylkowe np łubin
11
12 bakterie chemosyntezujace
13 miłorząb dwuklapowy
14 retencja
15 rezerwat
16 dymiace kominy fabryk
17 kalcyfity
18 krajobraz
19 symbioza
20 Chlorofluorowęglowodory
21 populacja
22
23 Haeckel
24
25
26 ekologia
27
28 obornik
29
30 zakwitanie eutrofizacja
31 Zoochoria