Uzupelnij rownania reakcji. napisz wzory produktów.
1. ....... HCOOH+.....K------->.........
2. ........HCOOH+.....MgO------>............
3. ........HCOOH+.......Ca(OH)2-------->...............
4. .........HCOOH+.......Fe2O3------>................
5. ..........HCOOH+........LiOH------>.................
6. ..........HCOOH+.......Na2O------->...............
7. .......... HCOOH+......... ........-------->.........CO2+..................
8. ..........C5H11OH+...............-------->..........CO+................
9. ...........C8H17OH+...............-------->...........CO2+...............
10. ............C5H9(OH)3+...........--------->............C+...............
11.............. C6H13OH+..........-------->........CO+...........
PILNE. PROSZE.DZIEKI:)

1

Odpowiedzi

2012-08-16T14:31:17+02:00

Zadanie 1. Uzupelnij rownania reakcji, napisz wzory produktów:

 

a) 2HCOOH + 2K ⇒ 2HCOOK + H₂

produkty: HCOOK i H₂


b) 2HCOOH + MgO ⇒ (HCOO)₂Mg + H₂O

produkty: (HCOO)₂Mg i H₂O


c) 2HCOOH + Ca(OH)₂ ⇒ (HCOO)₂Ca + 2H₂O

produkty: (HCOO)₂Ca i H₂O


d) 6HCOOH + Fe₂O₃ ⇒ 2(HCOO)₃Fe + 3H₂O

produkty: (HCOO)₃Fe i H₂O


e) HCOOH + LiOH ⇒ HCOOLi + H₂O

produkty: HCOOLi i H₂O


f) 2HCOOH + Na₂O ⇒ 2HCOONa + H₂O

produkty: HCOONa i H₂O


g) 2HCOOH + O₂  ⇒ 2CO₂ + 2H₂O

produkty: CO₂ i H₂O

 

h) C₅H₁₁OH + 5O₂ ⇒  5CO + 6H₂O

produkty: CO i H₂O


i) C₈H₁₇OH + 12O₂ ⇒ 8CO₂ + 9H₂O

produkty: CO₂ i H₂O


j) 2C₅H₉(OH)₃ + 3O₂ ⇒ 10C + 12H₂O

produkty: C i H₂O


k) C₆H₁₃OH + 6O₂ ⇒ 6CO + 7H₂O

produkty: CO i H₂O

Pozdrawiam :)