Odpowiedzi

2010-02-13T14:54:03+01:00
Rozprawka...
Jak każda wypowiedź pisemna jest złożona z kompozycji trójdzielnej czyli
1.Wstęp
2.Rozwinięcie
3.Zakończenie

1. Wstęp:
Wyjaśnienie, sprecyzowanie problemu zawartego w temacie , zarys związany z nim, wyjaśnienie kluczowych pojęć, interpretacja cytatu, ustalenie punktu odniesienia
TEZA OGÓLNA
(musi mieć wartość logiczną , być prawdziwa lub fałszywa , nalezy sformułować ją w postaci zdania lub grupy zdan, pytanie nie jest tezą!! )
2 Rozwinięcie:
1.Teza szczegółowa + argumentacja uzasadnienie tezy ogólnej przykłady
2.kolejne argumenty
3.kolejne argumenty
4.kolejne argumenty
Zakończenie:
Podsumowanie
Zebranie i uogólnienie wniosków i argumentów . Swoja wnioski refleksje!
tyle :)
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T14:54:51+01:00
Rozprawka dedukcujna
teza-(Pewność, że jest tak)
argumenty-przemawiające za słusznością tezy (na korzyść tezy, broniące tezy).
Potwierdzenie tezy (Podsumowanie argumentów, wyciągnięcie wniosków, ewentualne ustalenie zadań do realizacji).
rozprawka indukcyjna
Hipoteza-(Przypuszczenie, że może być tak)
Argumenty-przygotowujące tezę, autor stara się dowieść słuszności hipotezy.
Teza-Udowodniona przez przytoczone argumenty. wyczytaj wiecej na bryku tam wszystko jest wpisz w gogle jak napisac rozprawke i ci wyskoczy a jak chcesz to ci linka wysle
2 5 2