Twój anglojęzyczny współlokator jest chory i śpi,
a ty musisz wyjść z domu. Napisz wiadomość a w niej:
- wyjaśnij przyczynę swojej nieobecnosci
-poinformuj, kiedy wrócisz
- przypomnij o braniu lekarstw zgodnie z zaleceniem lekarza
-zachęć go / ją do wypoczywania.

1

Odpowiedzi

2010-02-13T14:59:18+01:00
Notice for 4 U, Carl (I wrote this at 9 a.m) :
Don't worry about me, I had to leave. I'm in city and I have to buy some things for us. Please take your medicines and don't forget about it! You must sleep, beacuse you are really weak. I hope that you feel better before I return. Oh, and I will forgot... I will be at home for 2 hours. And again, please don't worry about me.
(twoje imię).

a tu masz po polsku:
Notatka dla Ciebie, Carl (napisałam/em to o 9 rano):
Nie martw się o mnie, musiałem/am wyjść. Jestem w mieście, muszę kupić kilka rzeczy dla nas. Proszę weź swoje leki i nie zapomnij o tym! Musisz spać, gdyż jesteś bardzo słaby. Mam nadzieję, że poczujesz się lepiej zanim wrócę. O, I był[a]bym zapomniał/a... Będę w domu za 2 godziny. I jeszcze raz, proszę nie martw się o mnie.
(twoje imię).