Zad4/64
uzupełnij puste miejsca;
b)(11-...)²=121-22x+x²
(...+y)²=169+26y+y²
(14-...)²=196-28z+z²
c)e²+...+256+(...+...)²
f²-36f+...+(...-...)²
zad6/64
zmień sumę na iloczyn;
b)2b(a-2)+5c(a-2)
c)2x(2x-3y)-3y(2x-3y)
d)8a(a-b)+4b(a-b)
e)9q³(p-q)-3p²(p-q)
f)5m(p-2)+5np-10n
zad7/65
zmień przed nawiasem znak na przeciwny ,nie zmieniając wartości wyrażenia;
a)a-(2b-3a)
b)x+(1-x²)
c)m²+1-(m-n)
d)x-y(y-x)
zad9/66
zmień sumę na iloczyn;
a)2y(x+y)-y-x
b)x(x-1)-2(1-x)
c)(x+y)²+2(x+y)
d)(x²+y²)²-x²(x²+y²)
e)a(a-1)-4(1-a)
f)3z(x-5)+(5-x)
g)3b(b-4)-(4-b)
h)5(x-7)+10y(7-x)
i)3(x+y)+(x+y)²
j)5(a-b)²-(a-b)
zad10/66
rozłóż sumę na czynniki i oblicz wartość wyrażenia;
a)x(a+3)-y(a+3) dla a=4 x=0,75 y=0,5
b)4a²(x+7)-3a²(x+7) dla a=-0,2 x=8
c)5x(m-2)-4x(m-2) dla x=0,4 m=5,75
d)32(y²-3)-25(y²-3) dla y=-1/7
zad12/67 rozłóż sumę na czynniki;
a)10ay-5by+2ax-bx
b)6by-15bx+4ay-10ax
c)5a²-5ax-7a+7x
d)4x²-4xz-3x+3z
e)3ax_4by_4ay+3bx
f)10a²+21xy-14ax-15ay
g)5ax-6bx-5ay+6by
h)30ax-34bx-15a+17b
zad1/68
oblicz wartość wyrażenia;
a)(a+b) dla a=2√3-1 b=3-√3
b)-5/4a²+13b²-4ab+½ dla a=√2 b=-√2
c)3(a-2x)/a²x(2a-3x) dla a=-3 x=1/3
d)a²-b²/3(a-b)² dla a=-3 b=-1
zad11/66 reszta z dzielenia liczby a przez 5 jest równa 1,reszta z dzielenia liczby b przez 5 jest równa 2.oblicz resztę z dzielenia liczby a²+b² przez 5

1

Odpowiedzi

2009-10-12T15:37:38+02:00
B)(11-√22x+x)²=121-22x+x²
(13+√26y+y)²=169+26y+y²
(14-√28z+z)²=196-28z+z²
c)e²+...+256+(...+...)²
f²-36f+...+(...-...)²

zad7/65
zmień przed nawiasem znak na przeciwny ,nie zmieniając wartości wyrażenia;
a)a-(2b-3a)=a-2b+3a
b)x+(1-x²)=x+1-x²
c)m²+1-(m-n)=m²+1-m+n
d)x-y(y-x)=x-y²=yx

zmień sumę na iloczyn;
b)2b(a-2)+5c(a-2)=
=2ba-4b+5ca-10c
c)2x(2x-3y)-3y(2x-3y)=
=4x²-6xy-6yx+9y²
d)8a(a-b)+4b(a-b)=
=8a²-8ab+4ab-4b²
e)9q³(p-q)-3p²(p-q)=
=9q³p-9q⁴-3p³+3p²q
f)5m(p-2)+5np-10n=
=5mp-10m+5np-10n

zad7/65
rozłóż sumę na czynniki i oblicz wartość wyrażenia;
a)x(a+3)-y(a+3) dla a=4 x=0,75 y=0,5
0,75(4+3)-0,5(4+3)=
=3+2,25-2-1,5=1,75
b)4a²(x+7)-3a²(x+7) dla a=-0,2 x=8
4*(-0,2)²*(8+7)-3*(-0,2)²(8+7)=
=0,16(8+7)-0,12(8+7)=
=1,28+1,12-0,96-0,84=0,6
c)5x(m-2)-4x(m-2) dla x=0,4 m=5,75
5*0,4(5,75-2)-4*0,4(5,75-2)=
=2(5,75-2)-1,6(5,75-2)=
=11,5-4-9,2+3,2=1,5
d)32(y²-3)-25(y²-3) dla y=-1/7
32((-¹/₇)²-3)-25((-¹/₇)²-3)=
=32(¹/₄₉-3)-25(¹/₄₉-3)=
=³²/₄₉-96-²⁵/₄₉-75=-¹¹⁹⁶/₇
zad12/67 rozłóż sumę na czynniki;
a)10ay-5by+2ax-bx
b)6by-15bx+4ay-10ax
c)5a²-5ax-7a+7x
d)4x²-4xz-3x+3z
e)3ax_4by_4ay+3bx
f)10a²+21xy-14ax-15ay
g)5ax-6bx-5ay+6by
h)30ax-34bx-15a+17b
zad1/68
oblicz wartość wyrażenia;
a)(a+b) dla a=2√3-1 b=3-√3
b)-5/4a²+13b²-4ab+½ dla a=√2 b=-√2
c)3(a-2x)/a²x(2a-3x) dla a=-3 x=1/3
d)a²-b²/3(a-b)² dla a=-3 b=-1
duużo tego ;p
reszty nie umiem;p
1 1 1