W probówce znajdował się roztwór azotanu(V) srebra(I). Dodanie do niego kwasu solnego spowodowało wytrącenie się białego serowatego osadu, który ciemniał na powietrzu. Napisz równanie reakcji azotanu(V) srebra(I) z kwasem solnym w formie cząsteczkowej i jonowej.

3

Odpowiedzi

2010-02-13T15:01:24+01:00
AgNO₃ +HCl = AgCl + HNO₃
Ag⁺ + NO₃⁻ +H⁺ + Cl⁻ = AgCl + H⁺ + NO₃⁻
Ag⁺ + Cl⁻ = AgCl
1 5 1
2010-02-13T15:01:52+01:00
Agno3 + hcl-> agcl + hno3

ag+ + cl- ->agcl
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T15:10:39+01:00
AgNO3 + HCl -> AgCl (nierozp. osad) + HNO3
Ag+ + NO3- -> AgCl + H+ + NO3-

ciemnienie jest powodowane tym, że AgCl jest światłoczuły i rozkłada się na metaliczne srebro i Cl2