Odpowiedzi

2010-02-13T18:11:44+01:00
Dane
woda chłodna
m1=1 l = 1kg
t1=10*C
t3=18*C
∆t1=(t3-t1) = 18*C - 10*C =8*C
woda gorąca
t2=100*C
t3=18*C
∆t2=(t2-t3)=100*C - 18*C = 82*C
Obliczyć
m2=?

Korzystamy z bilansu cieplnego, który mówi, że ilość ciepła pobranego = ilości ciepła oddanego
Q1=Q2
w naszym przypadku ciepło pobiera woda chłodna co oznaczymy przez Q1
Q1=m1*cw*∆t1
oddaje woda gorąca Q2
Q2=m2*cg*∆t2
Q1=Q2
m1*cg*∆t1=m2*cg*∆t2 dzielimy obustronnie przez cw i otrzymujemy
m1*∆t1=m2*∆t2 z tego wyliczamy m2
m2=m1*∆t1/∆t2
m2=1*8/82
m2=0,09 kg
Odpowiedź
Początkowa masa gliceryny wynosi 0,09 kg = 0,09 l