Odpowiedzi

2010-02-13T15:14:26+01:00

6CO₂ + 6H₂O →(nad strzałką światło słoneczne, pod strzałką chlorofil) C₆H₁₂O₆ + 6O₂ + energia

CO₂ - dwutlenek węgla
H₂O - woda
C₆H₁₂O₆ - glukoza (cukier)
O₂ - tlen

Oznacza to, że rośliny wykorzystują pobrany z atmosfery dwutlenek węgla, wodę, światło słoneczne oraz chlorofil (zielony barwnik zawarty w liściach) i przetwarzają na glukozę (pożywienie). Przy tym powstaje również tlen, ulatniający się do atmosfery oraz niewielkie ilości energii.
2010-02-13T17:34:54+01:00
FOTOSYNTEZA:

Fotosynteza- to złożony proces, w którym z dwutlenku węgla i wody, przy udziale energii słonecznej, wytwarzana jest glukoza.
Proces ten może przebiegać wyłącznie w komórkach zawierających chloroplasty. W organellach tych znajduję się chlorofil- barwnik który ma zdolność pochłaniania światła. Dzięki niemu energia świetlna jest przekształcana w energię chemiczną, umożliwiająca przebieg reakcji prowadzących do powstania glukozy. Fotosynteza zachodzi więc tylko w zielonych częściach rośliny- liściach i młodych łodygach.

dwutlenek węgla+woda ->swiatło/chlorofil-> glukoza + tlen
(światło ma byc nad strzałką a chlorofil pod strzałką)