Odpowiedzi

2009-10-12T15:51:34+02:00
1.Podaj działania,jakie mogą podejmować ,,oficerowie'' Biura
Ochrony Życia.

Odp. "Oficerowie" Biura Ochrony Życia mogą organizować manifestacje, poprowadzić akcje mające na calu uświadomienie ludzi o tym jak ważne jest życie, przedstawienie swoich postulatów, mogą także wystąpić w telewizji i opowiadać, że aborcja [jako przykład] jest zabroniona, że niesie za sobą poważne konsekwencje, po niej mogą wystąpić komplikacje. Ponadto mogą wprowadzić pogadanki już w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

2.Ułóż słowa ślubowania ,,oficerów'' Biura Ochrony Życia.

Uroczyście ślubuję, że dołożę wszelkich starań, aby chronić życie, zarówno tych nienarodzonych jak i tych już żyjących. Będę realizował/a zamierzenia Biura Ochrony Życia i swą postawą świadczyła o dobrym imieniu tej organizacji. Tak mi dopomóż Bóg!