1. Podstawą graniastosłupa prostego jestb rombm o boku długości 5cm i wysokości 4cm. Wysokość tego graniastosłupa wynosi 9cm . Oblicz pole powierzchni i objętości tej bryły.
< zapisz obliczenia plis ! >

2.Naczynie w kształcie graniastosłupa o długości 6cm , szerokości 3cm i wysokości 8 cm napełniono do 3/4 < trzy czwarte > wysokości . Ile litrów wody znajduje się w naczyniu ?.
( z obliczeniami plis ! ).
pozdro (: . {!}

3

Odpowiedzi

2010-02-13T15:26:44+01:00
1)P=5cm x 4cm x 9cm
P=5x4x9=20x9=180cm kwadratowych

2010-02-13T15:32:36+01:00
1.Ppowierzchni=Ppodstawy*h
Pp=5*4=20cm2
h=9cm
Pp=20*9=180cm3

2.Pp=Pp*h
Pp=6*3=18cm2
h=8
Pp=18*8=144cm3
144cm3=14,4dm3
14,4/4=3,6dm3
3,6*3=10,8dm3
10,8dm3=10,8l
odp. w naczyniu znajduje się 10,8l wody
2010-02-13T15:36:30+01:00
Zad. 1
V = pole podstawy * H
H = 9
Pole podstawy = e * f ÷ 2
c = a√2 c = 5√2
P = 5√2 *5√2 ÷ 2 = 25√4 ÷ 2 = 25 * 2 ÷ 2 = 25
V = 25 * 9 = 225

Pole powierzchni = pole ścian bocznych + pole podstawy
Pole podstawy = 25
Pole ściany bocznej = 5 * 9 = 45
Pole powierzchni = 25 + 4 * 45 = 25 + 180 = 205