W graniastosłupie prostym podstawa jest rombem, którego przekątne mają długość 30cm i 16cm. Dłuższa przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α=45°. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa.
Muszą być wszystkie obliczeni nawet te najprostsze.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T15:38:43+01:00
Z pitagorasa obliczam bok a podstawy

a²=15²+8²
a²=225+64
a²=289
a=17cm

z własnosci kata 45⁰ wynika,że h bryły=dłuższej przekatnej podstawy=30cm

pole=2×½×16×30+4×17×30=480+2040=2520cm²
odp. pole wynosi 2520cm²
3 2 3