Odpowiedzi

2010-02-13T16:53:31+01:00
Dzięki realizacji programu stabilizacji i programu zmian systemowych osiągnięto :

*równowagę na rynku,
*rozwój prywatnej przedsiębiorczości,
*zahamowano wzrost inflacji,
*zrównoważenie budżetu państwa

P.S Jest dobrze bo miałam to na lekcji!