4. Ponieważ jeden grzejnik elektryczny niedostatecznie ogrzewał pomieszczenie, połączono szeregowo dwa takie same grzejniki i podłączono do tego samego gniazdka sieci elektrycznej. Okazało się, że ogrzewanie przez dwa grzejniki było jeszcze słabsze niż przez jeden grzejnik. Jak to wyjaśnić?
5. Oblicz opór zastępczy (łączenie mieszane oporników).

1

Odpowiedzi

2010-02-13T16:04:11+01:00
Jeżeli połączyliśmy szeregowo dwa jednakowe grzejniki to opór całkowity Rc = R+R
Rc = 2R (opór wzrósł dwukrotnie) , natomiast moc tych grzejników zmalało 2 krotnie bo:
P = U*I ; ale I = U/R

P = U *U/R
P = U^2/R ; wstawiam do wzoru R = Rc

P = U^2/2R ; opór i moc są odwrotnie proporcjonalne, z czego wynika, że jeżeli opór wzrósł dwukrotnie to moc grzejników zmalała dwukrotnie.
zad. 2 opór zastępczy oporników mieszanych ? a masz jakiś rysunek?
3 5 3