Mistrz Chemii Klas Pierwszych...:)

1 zadanie.
Oblicz masę cząsteczkowa boru, który w przyrodzie występuję w postaci dwóch izotopów:

10 B(zawartość 19%)
P.s 10 jest małe, B to atom..:)

11 B(zawartość 81%)
P.s.11 jest małe a B to atom...

2 zadanie.
Oblicz zawartość procentową dwóch izotopów pewnego pierwiastka, wiedząc, że ich liczby masowe wynoszą 69 i 71, a masa atomowa pierwiastka jest równa 69,72 u. Odszukaj ten pierwiastek w układzie okresowym pierwiastków chemicznych...Ostatnie zdanie nie dotyczy was..:)

3 zadanie.
Wiedząc, że okres półrozpadu izotopu 131 I wynosi 8 dni, oblicz, ile gramów tego izotopu pozostanie po 3 miesiącach 992dni) w probówce zawierającej początkowo 50g substancji radioaktywnej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T21:21:00+01:00
Masa= m1*p1%+m2*p2%/100% to jest taki ogólny wzór bardzo przydatny:)

z.1
m=10*19%+11*81%/100%=10,8111=10,81

z.2
69,72=69*x%+71*(100-x)%/100%
69,72=69x+7100-71x/100% (to mnożymy przez 100)
3x=128/3
x=42,66%
100-x=57,34%

z.3
m=50(1/2)do potegi62:)
1 5 1