Pole Podstawy graniastosłupa : 15cm2
Wysokosc: 6 cm

Objetość = ?
Pole Podstawy graniastoslupa: 3 dm2
wysokosc:o,5 dm


Objetosc=?Pole Podstawy graniastoslupa 26 cm2
wysokosc 1m

objetosc= ?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Objetosc graniastoslupa : 17dm3
Wysokosc : 0,5 dm

Pole podstawy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Objetosc graniastoslupa : 640 m3
Pole podstawy : 10 m2

Wysokosc ?~


Objetosc graniastoslupa: 320 dm3
Pole podstawy : 3,2 dm2

Wysokosc??
Prosze o obliczenie..2

Odpowiedzi

2010-02-13T16:08:57+01:00
Pole Podstawy graniastosłupa : 15cm2
Wysokosc: 6 cm

Objetość = ?
V=Pp*H
V=15cm²*6cm=90cm³Pole Podstawy graniastoslupa: 3 dm2
wysokosc:o,5 dm

V=Pp*H
V=3dm²*0,5dm=1,5dm³
Pole Podstawy graniastoslupa 26 cm2
wysokosc 1m=100cm

V=Pp*H
V=26cm²*100cm=2600cm³~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Objetosc graniastoslupa : 17dm3
Wysokosc : 0,5 dm

V=Pp*H
Pp=V/H
Pp=17dm³/0,5dm=34dm²

Objetosc graniastoslupa : 640 m3
Pole podstawy : 10 m2
V=Pp*H
H=V/Pp
H=640m³/10m²
H=64m


Objetosc graniastoslupa: 320 dm3
Pole podstawy : 3,2 dm2

V=Pp*H
H=V/Pp
H=320dm³/3,2dm²
H=100dm
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T16:09:08+01:00
V=15cm2x6cm=90cm3
V=3dm2x0,5dm=1,5dm3
V=26cm2x100cm=2600cm3
17dm3=0,5dmxP
P=17dm3/0,5dm
P=34dm2
640m3=10m2xH
H=640m3/10m2
H=64m
320dm3=3,2dm2xH
H=320dm3/3,2dm2
H=100dm
4 3 4