Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T16:27:48+01:00
A) 5x-y+12=15 /-12
5x-y=3 /-5x
-y=-5x+3 /*(-1)
y=5x-3

wzór funkcji liniowej: y=ax+b
wykresem funkcji liniowej jest prosta przechodząca przez puntk (o,b) na osi y, oraz punkt (-b/a ,0) a osi x

Punkt -b/a jest miejscem zerowym.

b) 3x+y=2x+4 /-3x
y=-x+4

c)2y-(3x+y)=3y+5
2y-3x-y=3y+5 /+3x
y=3x+3y+5/-3y
-2y=3x+5 /:(-2)
y=-3/2x -5/2

d)3y-2x=x-(5+3x)
3y-2x=x-5-3x /+2x
3y=-5 /:3
y= -5/3

e) 4x+y=12-(x+y)
4x+y=12-x-y /-4x
y= -5x-y+12 /+y
2y=-5x+12 /:2
y= -5/2x +6

f) y+5x /2 =y-1 /*2
y+5x=2y-2 /-2y; -5x
-y=-5x-2 /*(-1)
y=5x+2

h) y-2(5+x)= -(y+2x)
y-10-2x= -y-2x /+y ;+10; +2x
2y= 10 /:2
y=5
(to będzie pozioma kreska nad osią x w górę o 5 jednostek)


2010-02-13T16:34:03+01:00
A)5x-y+12=15
5x-y=3
b)3x+y=2x+4
x+y=4
c)2y-(3x+y)=3y+5
2y-3x-y=3y+5
-2y-3x=5
d) 3y-2x=x-(5+3x)
3y-2x=x-5-3x
3y=-5
e)4x+y=12-x-y
5x+2y=12
f)y+5x/2=y-1 /*2
y+5x=2y-2
-y+5x=-2
g) (x+1)^/2 -y+2/3=(x-1)^-1/2x^ /*6
3(x+1)^-2(y+2)=6(x-1)^-3x^
3x^+6x+3-2y-4=6x^-12x+6-3x^
6x+3-2y-4=6x^-12x+6
h) y-10-2x=-y-2x
2y=10 /2
y=5
-6x^+18x-2y=7


2010-02-13T16:51:32+01:00
A)5x-y+12=15

5x-y=3


b)3x+y=2x+4

x+y=4


c)2y-(3x+y)=3y+5

2y-3x-y=3y+5

-2y-3x=5


d) 3y-2x=x-(5+3x)

3y-2x=x-5-3x

3y=-5


e)4x+y=12-x-y

5x+2y=12


f)y+5x/2=y-1 /*2

y+5x=2y-2

-y+5x=-2


g) (x+1)^/2 -y+2/3=(x-1)^-1/2x^ /*6

3(x+1)^-2(y+2)=6(x-1)^-3x^

3x^+6x+3-2y-4=6x^-12x+6-3x^

6x+3-2y-4=6x^-12x+6


h) y-10-2x=-y-2x

2y=10 /2

y=5

-6x^+18x-2y=7chyba będzie dobrze :-)