Napisz trzy formy czasowników nieregularnych :

- czasowniki o nieregularnej 2 i 3 formie takiej samej np. have , had , had ( 3 przykłady )

-o trzech formach rożnych np. give , gave , given ( 3 przykłady )

- które maja wszystkie formy identyczne np. hit , hit , hit ( 3 przykłady )

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T16:17:31+01:00
Build - built - built
dwell - dwelt -dwelt
get - got - got


drive - drove - driven
wake - woke - woken
take - took - taken


set, put, cut

1 5 1
2010-02-13T16:18:10+01:00
3 takie same: bet bet bet (zakładać się)
cut cut cut (ciąć)
hit hit hit (uderzać
2 takie same: hold held held - trzymać
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
3 różne formy
begin began begun zaczynać
ride rode ridden jechać
sing sang sung śpiewać
1 5 1
2010-02-13T16:18:54+01:00
1. buy bought bought
find found found
build built built
2. do did done
go went gone
sing sang sung
3. let let let
put put put