Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T16:16:24+01:00
Zadanie 1.
Podaj wzory sumaryczne następujących związków:

1. kwas octowy
2. etanol
3. octan etylu
4. propyloamina
5. glicyna (kwas aminooctowy)
6. gliceryna

Zadanie 2.
Przyporządkuj podanym pojęciom oznaczonym cyframi odpowiednie definicje oznaczone literami:

1. fermentacja octowa a) związki powstałe z połączenia aminokwasów
2. estryfikacja b) zmniejszanie objętości roztworu podczas mieszania się dwóch cieczy
3. kontrakcja c) sole wyższych kwasów tłuszczowych
4. mydła d) proces utleniania etanolu do kwasu octowego w obecności bakterii
e) reakcja zachodząca między kwasem a alkoholem

Zadanie 3.
Poniżej przedstawiono charakterystyki kilku związków chemicznych. Odgadnij ich nazwy:

1. Jestem bezbarwną cieczą o słodkim smaku. Mam właściwości silnie higroskopijne. Bardzo dobrze mieszam się z wodą. Stosuje się mnie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym do produkcji kosmetyków, tłuszczów syntetyczych oraz do produkcji materiałów wybuchowych.

2. Jestem bezwonnym, białym, twardym ciałem stałym, śliskim w dotyku. Dobrze rozpuszczam się w wodzie i pienie się.

3. Jestem cieczą bezbarwną, lżejszą od wody, mieszam się z nią w dowolnym stosunku. Moja cząsteczka składa się z 9 atomów trzech różnych pierwiastków. Jestem bardzo dobrym rozpuszczalnikiem wielu substancji organicznych i nieorganicznych. Moją charakterystyczną reakcją jest zabarwienie pomarańczowego roztworu K2Cr2O7 z dodatkiem stężonego H2SO4 w podwyższonej temperaturze na zielono.

Zadanie 4.
Dobierz nazwę grupy funkcyjnej do jej wzoru:

1. -COOH 2. -NH2 3.-OH 4. -COOR
a) wodorotlenowa b) estrowa c) karboksylowa d) aminowa

Zadanie 5.
Uzupełnij i uzgodnij równania poniższych reakcji chemicznych:

a) CH3COOH + Ca →

b) CH3COOH + C2H5OH →

c) C6H12O6 + drożdże, temperatura →

d) CO + H2 →

e) NaOH + C17H35COOH →

Zadanie 6.
Napisz równania reakcji i uzgodnij współczynniki:

a) hydrolizy octanu etylu
b) dysocjacji kwasu mrówkowego
c) fermentacji octowej
d) otrzymywania octanu miedzi (II)

2 3 2