Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T16:40:08+01:00
Kazimierz Odnowiciel panował w latach 1034 - 1058.
Przydomek "odnowiciel" został mu nadany przez to, że starał się odbudować państwo polskie. Po śmierci ojca Kazimierza, czyli Mieszka II, chłopstwo zaczęło sie buntować, chcąc przywrócić wiarę w bogów słowiańskich. Podupadł autorytet centralnej władzy w państwie, jednak prawdziwym osłabieniem dla kraju był najazd Brzestyława II-króla Czech. Dotarł on, aż do Poznania, a podczas podróży niszczył wszystkie osady napotkane na drodze.
Dołączył do Czech Śląski, co znaczyło znaczne pomniejszenie ziem polskich, których juz wtedy nie było za wiele...
Rzeszy Niemieckiej nie spodobała się ta sytuacja, gdyż obawiali się zbytniego umocnienia państwa czeskiego. Chętnie wspomagali więc młodego Kazimierza, który wrócił z wygnania, nie został on na początku krolem, musiał się cieszyć władzą książęcą.
Młody władca szybko opanował Małopolskę i Wielkopolskę, zniszczenia, które były wywołane w Gnieźnie i Poznaniu-największych miastach ówczesnej polski były tak duże, że Kazimierz przeniósł stiolicę do Krakowa. Zawarł sojusz z
Jarosławem Mądrym (przyrodnim bratem swojej żony, Dobroniegi), władcą ruskim, który pomógł mu wygnać Miecława w 1047 roku z Mazowsza, przyłączając je do Polski, po czym przyłączono także Pomorze nadwiślańskie. Jarosław pomógł Kazimierzowi także przyłączyc utracony Śląsk, w zamian za to Polska musiała płacić daninę władcą czeskim.
Przydomek "odnowiciel" nadał mu Gall Anonim, ponieważ podczas jego władzy polskie państwo zaczęło podnosić się z ruin i zaczynało sprawnie funkcjonować. Kazimierz podzielił państwo na prowincje którymi zarządzali urzędnicy zwani kasztelanami. Odbudował biskupstwa i nadał im majątki ziemskie.
W zamian za służbę wojskową rycerze otrzymywali posiadłości, co zmniejszało wydatki budżetu państwa.


Ps mam nadzieję, że pomogłam
17 4 17