Zadanie 1
Uzupełnij zdania, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy płyt litosfery
a) Dno Atlantyku kształtuje się w wyniku odsuwania sie płyt ....... oraz ......... i ......... .
b) Archipelag Wysp Japońskich powstał na skutek subdukcji płyty ........... i ...... pod płytę eurazjatycka.
c) Alpy, Karpaty, Bałkany i inne góry Europy Południowej uformowane zostały w wyniku kolizji płyty ...... i ..... .
Zadanie 2
Uzupełnij tabelĘ. (tabela podana w załączniku.)

Dzięki ;)


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T23:23:39+01:00
Zad 1 .
a) afrykańskiej oraz północnoamerykańskiej i południowoamerykańskiej
b) filipińskiej i pacyficznej
c)euroazjatyckiej i afrykańskiej

Zad2.
1- wypiętrzanie, tworzenie się gór
2- Tien-Szan, Alpy
3-stok kontynentalny
4- rów sundajski, rów joński
5-śródoceaniczny grzbiet z dolina ryftową
6-dryf płyt
7 4 7