Osiemnastoosobowa grupa gimnazjalistów postanowiła zdobyć odznakę schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. W grupie tej 44 i 4/9 % (44 i cztery dziewiąte %) stanowiły dziewczęta. 70% chłopców wyruszyło szlakiem czarnym, a pozostali uczniowie szlakiem niebieskim. Jaką część grupy wspinajacej się szlakiem niebieskim stanowili chłopcy? Zapisz obliczenia i odp. Pomóżcie) Dam najj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T17:06:34+01:00
44 4/9% nad 100% = x nad 18

x= 44 4/9 * 18 nad 100 %
x= 8 dziewczyny
18-8 = 10 chlopcy
10=100%
70%=7 osób
100%-70%=30%
30%=3 osoby

Odp.: Szlakiem niebieskim szło 3 chłopców
3 5 3