Odpowiedzi

2010-02-13T16:36:09+01:00
Atrybuty tekstu - wyróżnienie fragmentu tekstu za pomocą pogrubienia, pochylenia, podkreślenia lub indeksu dolnego lub górnego.

Należą do nich między innymi:

pogrubienie — będące najprostszym sposobem wyróżnienia fragmentu na ekranie komputera lub kartce papieru;
pochylenie (kursywa) — stosowane najczęściej do wyróżniania terminów obcojęzycznych lub cytatów;
podkreślenie — stosowane bardzo rzadko, gdyż może mylić się z odnośnikami;
indeksy górne i dolne — stosowane we wzorach matematycznych i chemicznych.

Atrybuty tekstu należy stosować tylko i wyłącznie do podkreślania znaczenia pojedynczych wyrazów czy zwrotów. Nie wolno ich używać w celu nadawania wyglądu całym większym fragmentom tekstu, na przykład pogrubiania wszystkich nagłówków lub elementów menu nawigacyjnego strony służącego do przechodzenia między poszczególnymi stronami składowymi serwisu.
3 5 3
2010-02-13T16:36:36+01:00
Atrybuty tekstu to są takie rzeczy, które mają na cel wyróżnienie poszczególnych wyrazów lub zwrotów. Do atrybutów należą:
pogrubienie — będące najprostszym sposobem wyróżnienia fragmentu na ekranie komputera lub kartce papieru;
pochylenie (kursywa) — stosowane najczęściej do wyróżniania terminów obcojęzycznych lub cytatów;
podkreślenie — stosowane bardzo rzadko, gdyż może mylić się z odnośnikami;
indeksy górne i dolne — stosowane we wzorach matematycznych i chemicznych.
Elementami dokumentu są:
strona dokumentu, nagłówek, margines, wiersz, akapit, wcięcie pierwszego wiersza akapitu, wcięcie akapitu, stopka, przypis.
2 3 2
2010-02-13T22:00:07+01:00
Aby wyróżnić szczególnie istotny fragment tekstu na ekranie, należy użyć tak zwanych atrybutów tekstu. Należą do nich między innymi:

* pogrubienie — będące najprostszym sposobem wyróżnienia fragmentu na ekranie komputera lub kartce papieru;
* pochylenie (kursywa) — stosowane najczęściej do wyróżniania terminów obcojęzycznych lub cytatów;
* podkreślenie — stosowane bardzo rzadko, gdyż może mylić się z odnośnikami;
* indeksy górne i dolne — stosowane we wzorach matematycznych i chemicznych.
1 5 1