Odpowiedzi

2011-06-21T21:41:11+02:00

Zad 1.

Dane :

mCaCl2 = 50g
Vr = 150cm³= 0,15dm³

Cm = ?

MCaCl2 = 40g/mol + 2 × 35,5g/mol

MCaCl2 = 111g/mol

Cm = n : Vr  ( wzór na stężenie molowe )

n-liczba moli, Vr-objetość roztworu

Vr znamy więc liczymy n :

n = m : M

n = 50g : 111g/mol = 0,45mola

Cm = 0,45mola : 0,15dm³  = 3mol/dm³

Zad 2.

Dane :

Cm = 5,5 mol/dm³
d = 1,18 g/cm³
Cp = ?
MHNO³ = 63g/mol
1 mol = 63 g
5,5 mol - x
x = 346,5 g ( masa kwasu w 1 dm³ )
1cm³- 1,18g
1000cm³ - x
x = 1180g ( masa całego roztworu )
Cp = ( 346,5 : 1180 ) × 100% 

Cp = 29,36%

2011-06-21T22:01:41+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

M CaCl2=111g/mol

111g CaCl2------1mol

50g CaCl2---------xmoli

x = 0,45mola

 

n=0,45mola

v=0,15dm3

Cm=n/v

Cm=0,45/0,15

Cm=3mol/dm3

 

2)

M HNO3=63g/mol

Cm=5,5mol/dm3

d=1,18g/cm3=1180g/dm3

Cp=?

Cp=Cm*M*100%/d

Cp=5,5*63*100/1180

Cp = 29,36%