Pobrano próbkę wody morskiej, która jest 3-procentowym roztworem soli.

a) Ile soli można uzyskać z 5kg tej wody?

b) z Próbki o masie 2kg odparowano 0,5kg wody. jaki jest stężenie pozostałego roztworu?

c) Do próbki o masie 1 kg dodano 5g soli. Jakie jest stężenie otrzymanego roztworu?

d) Ile soli nalezy dodać do próbki o wadze 10kg, by otrzymać roztwór o stężeniu 26%, czyli takim, jakie ma woda Morza Martwego?

Do każdego podpunktu proszę o wszytskie obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T18:40:27+01:00
A)
Roztwór 3 % oznacza,że w 100 g roztworu znajduje się 3g soli, czyli na wodę przypada 97g
układamy proporcję biorąc pod uwagę te dane:

3g soli---- przypada na ---- 97 g wody, to
X g--------przypada na -----5000g wody

X = 3g × 5000g : 97g = 154,6 g

b)
mr (masa roztworu)=2000g
C % (stężenie) = 3%
obliczam ms (masę substancji)
C% = ms × 100 % : mr → ms= C % × mr : 100%
ms = 3 % × 2000g : 100 % = 60g
czyli w tym roztworze masa substancji wynosi 60g, to na wodę przypada 1940 (bo 2000g - 60g)
odejmujemy od masy wody O,5 kg (500g)
1940g - 500g = 1440g
obliczam masę nowo powstałego (po odparowaniu 500g wody)
roztworu:
mr = ms + mw(masa wody)
mr = 60g + 1440g = 1500g
obliczam stężenie:
C% = ms × 100 % : mr
C % = 60g × 100 % : 1500g = 4 %
c)
obliczam masę soli w próbce:
ms = C % × mr : 100%
ms = 3 % × 1000g : 100% = 30g
czyli masa soli w nowym roztworze = 35g ( bo 30 + 5g,które dodano)
masa nowo powstałego roztworu także wzrośnie o 5 g ,czyli
mr = 1000g + 5g = 1005g
obliczam stężenie:
C% = ms × 100 % : mr
C %= 35g × 100 % : 1005g = 3,48 %
d)
obliczam masę soli w roztworze 3% o masie 10000 g (10 kg)
ms = C % × mr : 100%
ms = 3 % × 10000g : 100% = 300g
obliczam ile soli znajduje się w roztworze 26 % o masie 10000 g
ms = 26 % × 10000g : 100% = 2600g
aby z roztworu 3 % otrzymać roztwór 26 % należy dodać 2300g soli,bo:
300g + Xg = 2600g
X = 2600g - 300g = 2300g18 3 18