Poniżej są wymienione elementy polityki Stefana Batorego. Przy każdym napisz, czy uważasz go za korzystny czy za niekorzystny dla Rzeczpospolitej. Krótko uzasadnij swoje oceny.

1. Oparcie się w rządach na Janie Zamoyskim...............................
2.Dążenie do wojny z Turcją ..................................................
3.Wojna z Moskwą..............................................................
4.Poparcie udzielane Jezuitą...................................................
5. Utworzenie piechoty wybranieckiej.........................................

2

Odpowiedzi

2010-02-13T16:49:53+01:00
1. Korzystny, ponieważ Zamoyski był bardzo ważną postacią w Europie i sam popierał Stefana Batorego w jego działaniach (m.in. osłabieniu magnaterii).
2.Korzystny, ponieważ Turcja zagrażała Rzeczypospolitej.
3.Korzystny, z powodu walki o Inflanty.
4.Korzystny, gdyż działalność Jezuitów zapobiegała tworzeniu się różnych odłamów.
5.Korzystny, ponieważ były to odziały piechoty stawiające się na każde wezwanie.
14 4 14
Najlepsza Odpowiedź!
  • lx2
  • Rozwiązujący
2010-02-13T18:10:14+01:00
1. Oparcie się w rządach na Janie Zamoyskim...............................
Ograniczenie władzy monarchy na rzecz oligarchii magnackiej.
Jednakże Zamoyski posiadał wielką charyzmę oraz autorytet wsród szlachty, poza oprócz własnych interesów dbał o dobro Rzeczposplitej, dlatego uznaję
ten punkt za korzyść dla Rzeczpospolitej.
2.Dążenie do wojny z Turcją ..................................................

Zdecydowanie należy skrytykować ten pomysł. Batory działał w interesie Siedmiogrodu, który był zależny od Turcji- powinien mysleć o Rzeczposplitej! -
wojna z Turcją mogła być bardzo niszczycielska dla Polski!
Zdecydowany negatyw!


3.Wojna z Moskwą..............................................................

W tym wypadku można mieć duże wątpliwości, co do wojny z Moską-
Polska miala szanse w tym okresie pokonac Moskwę ( przypomnijmy oblężenie Pskowa - 1581). Po dłuższym zastanowieniu uznaję ten punkt za pozytywny.

4.Poparcie udzielane Jezuitą...................................................

Z pewnością korzystny wpływ. Jezuici prowadzili kontrreformację na ziemiach polskich- naród o jednym- jednolitym wyznaniu to naród silny! Poza tym jezuici zajmowali się również oświatą- do 1773.5. Utworzenie piechoty wybranieckiej.........................................

Utworzenie piechoty wybranieckiej było pomysłem nieudolnym.
Owa piechota w żaden sposób nie wspomogła polskiej armii- była słabo uzbrojona oraz niewyszkolona. Sztuka dla sztuki- dużo krzyku o nic (poza tym pomysłem wypada wspomnieć o zaangażowaniu kozaków w obronę wschodnich granic, również zakończoną w negatywny sposób- 1648)- reformy wojskowe nie wyszły najlepiej Batoremu- raczej niekorzyść.Wynik 3:2 na korzyść Batorego!
Pozdrawiam i życzę sukcesu ! lx2
13 3 13