Odpowiedzi

2009-10-12T15:22:42+02:00
1.Wybranie Mojżesza
2.Plagi Egipskie
3.Manna i dekalog
4.Rozstąpienie się morza, przejscie izraelitow i porazka rzymian czy z kim oni tam sie spierali
5.Ziemia Obiecana

;)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T15:24:09+02:00
1.Pierwsze przymierze zawarte między Bogiem, a potomkami Abrahama.
2. Oddanie ziemii Kananejskiej Hebrajczykom.
3.Niewola Izraelitów.
4.Narodziny przyszłego przywódcy Izraelitów - Mojżesza.
5. Próba opuszczenia Egiptu zakończona niepowodzeniem.
6.Nasłanie nieszczęść na lud Egiptu.
7.Przejście Izraelitów przez Morze Czerwone i wydostanie się z niewoli.
8. Wędrówka przez pustynię.
9. Protest Izraelitów.
10. Przeistoczenie się wód gorzkich w wdy słodkie.
11. Ustanowienie dekalogu - zawarcie przmierza pomiędzy Bogiem, a ludem izraeliskim.
12. Zakończenie wyprawy - smierć Mojżesza.
1 5 1