Zadanie 1

Zapisz w najprostszej postaci :

a) 7x2-4x-6x2+4-x2+5x=
b)-2(3a-2b)-4a(2-3a+2b)=
c)(4-x)(2x+5)-4=
d)(4-2x)(3x-3)-2x(3x=1)=

Zadanie 2

Oblicz wartość wyrażenia : 5x5(2x3y4)2/25(x3y)3xy6 dla x- 555; y-4

Zadanie 3

Aby obliczyć ile przekątnych posiada wielokąt należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 od niej mniejszą i otrzymamy wynik podzielić przez 2.
a) Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego ile przekatnych ma wielokąt o n bokach?
b)Oblicz ile przekątnych ma trzydziestokąt.


1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T17:06:13+01:00
Zadanie 1

a) 7x²-4x-6x²+4-x²+5x=x+4
b)-2(3a-2b)-4a(2-3a+2b)=-6a+4b-8a+12a²-8ab=12a²-8ab-12a+4b
c)(4-x)(2x+5)-4=8x+20-2x²-5x-4=-2x²+3x+16
d)(4-2x)(3x-3)-2x(3x=1)=12x-12-6x²+6x=-6x²+18x-12

Zadanie 2

chyba ten przyklad jest zle zapisany

zadanie 3
a) n(n-3) /2
b) 30(30-2) /2= 30*28 /2 = 420

2 3 2