No heyy :*
Pomożecie ??.:PP

zad.1 podaj przybliżenia liczb niewymiernych z dokładnością do 0,1.

√20 ∛10 √50 ∛24 ∛20 √65

zad.2 podaj przybliżenia liczb niewymiernych z dokładnością 0,01.

√80 ∛100 √120 √100 ∛25 √10

zad.5
czy otrzymana wartość liczbowa jest liczbą niewymierną??

a) pole trapezu o podstawach 4m i 6dm oraz wysokości √30 cm.
b) suma obwodów kół o średnicach 6cm i 0,5m
c) pole kwadratu o przekątnej długości √12 cm
d) objętość sześcianu o krawędzi Ф7 m.
e) pole równoległoboku o boku √11 cm i takiej samej wysokości.

tylko prosze z wyjaśnieniem i rozwiązaniem :)
DZIĘKI :*

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T17:17:01+01:00
Zad.1

√20= 4,5
∛10= 1,8
√50= 7,1
∛24=2,2
∛20=2,1
√65=8,1

zad.5

a)
P=½(40+6)*∫30= ½*46*∫30= 23*∫30
tak
b)
tak, bo liczba π jest niewymierna
c)
a²+a²=∫12²
2a²=∫12
wyjdzie liczba niewymierna

e)
P=∫11*∫11=11
to nie jest liczba niewymierna
16 4 16
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T17:28:16+01:00
Zad.1 podaj przybliżenia liczb niewymiernych z dokładnością do 0,1.

√20 = √4*√5 = 2√5 = 2*2,236 ≈4,47 ≈ 4,5
∛10 ≈ 2,1544 ≈ 2,2
√50 = √25*√2 = 5√2 ≈ 5*1,414 ≈ 7,07 ≈ 7,1
∛24 = ∛8* ∛3 =3∛3 ≈ 3*1,442 ≈ 4,326 ≈ 4,3
∛20 ≈ 2,7144 ≈ 2,7
√65 ≈ 4,0207 ≈ 4,0

zad.2 podaj przybliżenia liczb niewymiernych z dokładnością 0,01.

√80 = √16*√5 = 4√5 ≈ 4*2,236 ≈ 8,944 ≈8,94
∛100 ≈ 4,641 ≈ 4,64
√120 = √4*√30 = 2√30 ≈ 2*5,477 ≈ 10,954 ≈ 10,95
√100 = 10,00
∛25 ≈ 2,924 ≈ 2,92
√10 ≈ 3,162 ≈ 3,16

zad.5
czy otrzymana wartość liczbowa jest liczbą niewymierną??

a) pole trapezu o podstawach 4m i 6dm oraz wysokości √30 cm.
a = 4 m = 400 cm
b = 6 dm = 60 cm
h = √30 cm

p = (a + b) : 2*h
P = 1/2(400 + 60) *√30
P = 230√30 liczba niewymierna

b) suma obwodów kół o średnicach 6cm i 0,5m
d1 = 6 cm
d2 = 0,5 m = 50 cm
O1 + O2 = π*d1 + π*d2
O1 + O2 = π( d1 + d2)
O1 + O2 = π( 6cm + 50 cm) = π*56 cm = 56π liczba niewymierna
c) pole kwadratu o przekątnej długości √12 cm
d = √12 cm
a = bok kwadratu
d = a√2 = √12
a = √12 : √2
a = (√4*√3) : √2
a = 2√3 : √2
a = (2√3 : √2)*(√2 : √2) usuwam niewymierność mianownika
a = 2√3*√2 : 2
a = √3*√2
a = √6
P = a²
P = (√6)²
P = 6 - liczba wymierna
d) objętość sześcianu o krawędzi Ф7 m.
a = 7 m krawędź sześcianu
V = a³
V = ( 7m)³ = 343 m³ - liczba wymierna

e) pole równoległoboku o boku √11 cm i takiej samej wysokości.

a = √11 cm
h = √11 cm
P = a*h
P = √11*√11 cm²
P = (√11 )² cm²
P = 11 cm² - liczba wymierna
33 4 33