Wzorzec kilograma, przechowywany w Sevres pod Paryżem, ma kształt walca, którego średnica podstawy jest równa wysokości. Wzorzec ten jest wykonany z platynoirydu, który ma gęstość równą 21,62 g/cm sześcienny. Jaką wysokość ma wzorzec kilograma?


Proszę o wszytskie obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T21:38:43+01:00
Cześć :-)
Jaką objętość ma wzorzec kilograma?
1 kg : 21,62 g/cm^3 ≈ 46,25 cm^3
V = pi * r^2 *H
V = pi * 0,25 * d^2 * H, przy czym d = H
46,25 cm^3 ≈ pi * 0,25 * d^2 * d
185 cm^3 ≈ pi * d^3 [dzielimy stronami przez pi]
58,89 cm^3 ≈ d^3
d^3 ≈ 58,89 cm^3
d ≈ 3,89 cm
d = H, więc H ≈ 3,89 cm
Odp.: Wysokość wzorca kilograma wynosi ok. 3,89 cm.
22 4 22