Do naczynia wprowadzono 10 cm3 mieszaniny tlenu i azotu oraz 5 cm3 wodoru. Po spaleniu mieszaniny i skropleniu pary wodnej objętość gazów wynosiła 9 cm3, w przeliczeniu na warunki normalne. Ile cm3 tlenu zawierała wyjściowa mieszanina?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T19:13:45+01:00
2H2 + O2 -----> 2H2O

objętość wynosi:

V = 10 cm3 + 5 cm3 =15 cm3

objętość nieprzereagowanych gazów wynosi 9 cm3
15 cm3 – 9 cm3 = 6 cm3

to przereagowało 6cm3 tlenu i wodoru.

Zgodnie z równaniem reakcji proporcja:

1 - 3
X - 6

x= 2 cm3

Objętość wodoru która przereagowała z tlenem : 6cm3 –2cm3 = 4 cm3

W 9cm3 mieszaniny jest 5–4 =1cm3 wodoru i 9cm3-1cm3=8cm3 azotu


mieszanina zawierała 8cm3 azotu i 2cm3 tlenu.
11 3 11