1.Suma dwóch liczb jest równa 460. Znajdź te liczby, jeżeli wiesz, że druga liczba jest o 30% większa od pierwszej.
2.Cenę towaru obniżono o 12%. O ile procent należy podnieść nową cenę, aby była ona równa cenie początkowej?
3.W 2008r. wpłacono do banku na okres dwóch lat kwotę w wysokości 20000zł. W obu latach oprocentowanie wynosiło 4% w stosunku rocznym. Oblicz, po odliczeniu 19% podatku od odsetek przy rocznej kapitalizacji odesek, wysokość kapitału po dwóch latach.
4.Oblicz odsetki od kwoty 5000zł złożonej w banku na 2 lata na 3,4% w stosunku rocznym (W obliczeiach należy pominąć podatek od odsetek)
5.Ile gramów srebra należy stopić z 13g miedzi, aby otrzymać stop próby 0,800?
6.Ile gramów czystego złota trzeba dodać do 16g złota próby 0,750, aby otrzymać złoto próby 0,960?


7.Ile kilogramów wodnego roztworu soli kuchennej o stężeniu 15% trzeba zmieszać z roztworem soli o stężeniu 4%, aby otrzymać 11kg roztworu o stężeniu 11%?
8.Ile litrów soku wiśniowego trzeba dolać do 1 litra wody, żeby otrzymać napój, w którym stosunek ilości soku do ilości otrzymanego napoju był równy ⅓
9.Na ulotce dołączonej do buteli z zagęszczonym preparatem do ochrony roślin napisano: Rozcieńczyć w stosunku 1:20 Oblicz: ile litrów preparatu należy wziąć, aby otrzymać 7 litrów płynu do oprysku rośin.


10.W koło o promieniu r wpisano trapez, którego jedna podstawa jest równa średnicy, a druga jest równa promieniowi tego koła. Jaką miarę ma kąt ostry zawarty między przekątną tego trapezu a jego ramieniem?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T23:10:47+01:00
1.
x+y=460
y=1,3x
x+1,3x=460
2,3x=460
x=200
y=260
Odp. Pierwsza liczba wynosi 200, a druga 260.
2.
1-0,12=0,88
0,88 - 100%
0,12 - x%
0,12×100%
x= ------------- ≈ 0,136(36) ≈ 13,6%
0,88
Odp. Nową cenę należy podnieść o około 13,6%.
3.
20000 - 100%
x - 4%

4% × 20000zł
x=--------------- = 800zł
100%

800zł - 100%
x - 19%

19% × 800zł
x=--------------- = 152zł
100%

20000zł + 800zł - 152zł = 20648zł kapitał po pierwszym roku

20648zł - 100%
x - 4%

4% × 20648zł
x= --------------- = 825,92zł
100%

825,92zł - 100%
x - 19%

19% × 825,92zł
x= ------------------ ≈ 156,93zł

20648zł + 825,92zł - 156,93zł = 21316,99zł ≈ 21317zł

Odp. Kapitał po dwóch latach oszczędzania będzie wynosił 21317zł.
2 4 2