Odpowiedzi

2010-02-13T17:30:06+01:00
Walory antropogeniczne Polski
są to obiekty materialne, ściśle związane z działalnością człowieka i przez niego wytwarzane, stanowiące przedmiot wartościowy pod względem turystycznym

Walory turystyczne - element środowiska przyrodniczego lub kulturowego, który stanowi lub może stanowić cel ruchu turystycznego. Jest to zarówno główny cel, w sposób zasadniczy przyczyniający się do ukierunkowania przyjazdu, jak i cel poboczny, uwzględniany z okazji przyjazdu bądź pobytu w danym regionie czy miejscowości.

Mam nadzieje że pomogłam