Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-08-26T20:50:24+02:00

ROKOSZ to zbrojne wystapienie szlachty przeciwko królowi.

Rokosz Lubomirskiego wzniecony zostal w 1665 rokupod przywództwem J.S.Lubomirskiego bunt przeciw reformom państwa planowanym przez króla Jana Kazimierza.W 1666 nroku dowodzone przez Lubomirskiego wojska krwawo pokonały elitarną armię królewska w bitwie pod Mątwami.Zawarta ugoda w Łegonicach 31 lipca wykluczała wszelkie próby reform królewskich.

Rokosz Zebrzydowskiego wzniecony 1606 bunt przeciwko Zygmuntowi III Staremu.Na wezwanie M.Zebrzydowskiego w Sandomierzu szlachta zażądała potwierdzenia przez króla niezmienności ustroju w obawie przed wzmocnieniem władzy monarszej.W 1607 r wojska rokoszan zostały pobite pod Guzowem,ale ostateczny pokój zapanował w 1609 roku. 

2011-08-26T21:05:31+02:00

rokosz (z węgierskiego Rakos - nazwa miejsca zgromadzeń szlachty węgierskiej) bunt szlachty przeciw władzy królewskiej w dawnej Rzeczypospolitej. Do najgłośniejszych należy:

1)wojna kokosza (1537)

2)rokosz samdomierski, zwany tez rokoszem Zebrzydowskiego (1606 -1609), bunt szlachty przeciwko prohabsburskiej i prosenackiej polityce Zygmunta III oraz dążeniom tego monarchy do wzmocnienia władzy królewskiej. Wprawdzie wojska królewskie pokonały w 1607 roku rokosz pod Guzowem, a ich przywódca, wojewoda karkowski Michał Zebrzydowski uroczyście przeprosił króla, ale Zygmunt musiał zrezygnowac ze swych planów

3)rokosz Lubomirskiego (1665-1666), wywołany przez marszałka wielkiego koronnego Jerzego Lubomirskiego, który sprzeciwił się planom wzmocnienia monarchii poprzez elekcję następcy za życia króla (tzw. elekcja vivente rege).W bitwie pod Mątwami (1606) rokoszanie dokonali pogromu wojsk królewskich, jednak z powodu powszechnego oburzenia Lubomirski musiał przeprosic króla i wyjechał na Śląsk. Ostateczne zwyciestwo należało do rokoszan: para królewska - Jan Kazimierz i Ludwika Maria - zrezygnowała ze swych planów, a wkrótce po śmierci żony Jan Kazimierz abdykował i wyjechał do Francji

 

2 3 2