Zad 1 0,1 z 4 km
0,2 z 16 dm
1,125 z 80,08mm
18 z 23,5 km
0,25 z 1 doby
1,5 z 8,4 kg
0,25 z 124,8 dag
0,25 z 45 min
0,75 z 5,5 h
1,3 z 63,5 m
Zad 2
Turyści mieli do przebycia 56 km.1 dnia przebyli 0,25 tej drogi drugiego dnia 0,66 pozostalej trasy a trzeciego reszte Oblicz ile km przeszli kazdego dnia.
Zad.3
Ze szczecina i gdanska wyruszly naprzeciwko siebie 2 samochody Pierwszy przejechal 0,34 odległosci miedzy miastami a drugi 0,28 tej trasy W jakiej odleglosci od siebieznajduja sie te samochody jezeli odleglosc ze szczecina do gdanska wynosi 312,66 km


PROSZE O ODPOWIEDZ PLINE NA JUTRO

3

Odpowiedzi

2010-02-13T17:45:50+01:00
Zad 1
0,1 z 4 km=0.4km=400m
0,2 z 16 dm=3.2dm=32cm
1,125 z 80,08mm=90.09mm
18 z 23,5 km=423km
0,25 z 1 doby=0.25doby=6.76h
1,5 z 8,4 kg=12.6kg
0,25 z 124,8 dag=31.2dag
0,25 z 45 min=11.25min=675s
0,75 z 5,5 h=4.125h=247.5min=14850s
1,3 z 63,5 m=52.55m

Zad 2
Dystans->56km
1 dzień->0.25(razy)56km=14km=14000m
56km-14km=42km
2 dzień->0.66(razy)42km=27.72km=27720m
3 dzień-> 42km-27.72km=14.28km=14280m

Zad 3
Odległość miedzy miastami->312,66km
1 samochód->0.34(razy)312.66km=106.3044km~106.30km
2 samochód->0.28(razy)312.66km=87.5448km~87.54km
106.30km+87.54km=193.84km
312.66km-193.84km=118.82


a co do czego to jutro jest sobota
2 5 2
2010-02-13T22:20:27+01:00
1.
0,4
3,2
90,09
188
0,25
12,6
31,2
11,25
4,125
82,55
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T22:20:54+01:00
Zad 1
0,1 z 4 km=0.4km=400m
0,2 z 16 dm=3.2dm=32cm
1,125 z 80,08mm=90.09mm
18 z 23,5 km=423km
0,25 z 1 doby=0.25doby=6.76h
1,5 z 8,4 kg=12.6kg
0,25 z 124,8 dag=31.2dag
0,25 z 45 min=11.25min=675s
0,75 z 5,5 h=4.125h=247.5min=14850s
1,3 z 63,5 m=52.55m

Zad 2
Dystans->56km
1 dzień->0.25(razy)56km=14km=14000m
56km-14km=42km
2 dzień->0.66(razy)42km=27.72km=27720m
3 dzień-> 42km-27.72km=14.28km=14280m

Zad 3
Odległość miedzy miastami->312,66km
1 samochód->0.34(razy)312.66km=106.3044km~106.30km
2 samochód->0.28(razy)312.66km=87.5448km~87.54km
106.30km+87.54km=193.84km
312.66km-193.84km=118.82
1 5 1